Tävlingsprogram

 Havsöring.

 Tävlingen börjar 1 april och pågår

till sista september.

Fisket skall bedrivas inom STO och Uddevalla området.

All godkänd fisk skall fotograferas och rapporteras till Birger.

 Havsfiske.

 Tävling där det gäller att få så många arter som möjligt.

Storleken har ingen

betydelse mer än att fisk som inte håller gällande mått skall återutsättas.

Ingen rödlistad art ingår i tävlingen. Alla fiskar skall fotograferas och rapporteras till Jens.

 Gädda.

 Som vanligt ordnar Rune och Janne till ett fint gäddfiske i Örekilsälven i början av juni. Datum kommer via mail.

 Regnbåge.

 Någon gång runt första veckan i oktober på Hökensås. 

Tävling fredag kl 1600 till 1300 på lördag. Lars bokar stugor och

kollar om det finns någon bra och lämplig sjö där alla tävlingsdeltagare kan var samtidigt. Datum kommer senare.

 

 Mete.

 Kommer att bedrivas i insjön första veckan i september.

Datum kommer senare.