Om Oss

Vi är en grupp natur och sportfiskeintresserade mäniskor som bor på västkusten.

Vår klubb har några enkla regler för medlemskap.

Man får vara med och deltaga i klubbens aktiviteter

utan medlemsskap under ett år.

Är det efter denna tid så att man vill vara med kan man bli invald.

 

Som medlem får man


 •  Deltaga i klubbens aktiviteter.
 •  Umgås med sportfiskare som jämlike.
 •  Glädjen att tillhöra en grupp av kunniga och trevliga sportfiskare.
 •  Bidraga till värnandet av goda fiskevatten.
 •  Uppträda på ett sådant sätt att klubbens ära och goda rykte ej kan ifrågasättas. 

 

 

ORUST SPORTFISKEKLUBB
årsmöte

 2014-03-23 (golfklubben)

 

 • 1                Till ordförande för årsmötet valdes Birger Lagerström som passade på tillfället att hälsa alla välkomna.

 

 • 2                Till sekreterare för mötet valdes Lars Conradsson.

 

 • 3                Alla på mötet var medlemmar och har betalat sina årsavgifter.

                      Beslutades att välja in Joe Casano till fullvärdig medlem. Varmt välkommen.

 

 • 4                Birger föredrog verksamhetsberättelsen.

 

 • 5                Lars föredrog årsredovisningen som godkändes och lades till handlingarna.

                     

 • 6                Lars läste upp revisorns  revisionsberättelse. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 • 7                Till ordförande för ett år valdes Birger Lagerström.

 

 • 8                Till styrelsemedlemmar för två år valdes Lars Conradsson och Jan-Erik Svensson.

 

 • 9                Till revisor för ett år valdes Per-Ivar Nilsson.

 

§ 10               Birger redogjorde för budget 2014 som godkändes och lades till handlingarna.

                      Alla intäkter skall oavkortat gå till fiskerelaterad verksamhet.

 

§ 11               Beslutades att årsavgiften för 2014 till 200 kr.

 

§ 12               Ansvarsområden för klubbtävlingar.

 

                      Havsöring: Tävlingen pågår den tid som havsöringen är lovlig på västkusten.

                      De 10 tyngsta öringarna räknas med en poängskala som lyder 11p, 9,8 osv.

                      De 4  som får ihop flest poäng får i stora sammandraget 5,3,2,1 poäng. Bara godkända fiskar räknas. En fiskare kan ha med flera fiskar i poängberäkningen. Alla fiskar skall fotas och och skickas till Lars eller Birger med mms eller E-mail med info om vikt och plats.

 

                      Gädda: Rune och Janne är arrangörer för gäddfisket som skall avgöras i Örekilsälven i början av juni. Återkommer med förslag om tid.

 

                      Mete: Lars ansvarig och ordnar fiskevatten och återkommer med tid. Avgörs i september.

                     

                      Regnbåge: Johannes och Lars ansvariga och ordnar boende och hyrsjö på Hökensås sept-oktober.

 

                      Havsfiske: Olle och Krille ansvariga och skall koka ihop något bra fiske i oktober.

 

§ 13               Klubbvatten intet nytt.

 

§ 14               Hemsidan. Birger informerade om hemsidan.

 

§ 15               Övriga frågor. Olle omtalade att i protokollet från förra året beslutades om att de som använde egna båtar till havsfisket skulle ersättas för drivmedel. Den generöse Olle som använde sin båt vill inte ha någon ersättning utan efterskänker dessa medel till OSK vilket vi tackar så mycket för.

 

                      Birger och Lars som har en eka kan tänka sig att ha den i Rödsvattnet på en plats tillhörande medlemmen Christer Hermansson. Denna båt skulle vara tillgänglig för alla medlemmar. Klubben har två s.k. vattenägarkort till sitt förfogande.

                      För att använda båten måste L eller B kontaktas innan som i sin tur kontaktar Christer.

 

§ 16               Pga styrelsens utlandsvistelse hade inköp av priser till klubbmästerskapen gått

                      i stå. Vår sponsor Krille däremot hade med sig priser. Beslutades att hålla den stora prisutdelningen i Hökensås i samband med regnbågsfisket.

                      Dock prisades Rune Andersson som den klubbmästare han är med den åtråfyllda klubbmästarkepsen som överlämnades  av Johannes samt ett pris ur Krilles välfyllda bärkasse.

 

§ 17               Om någon har önskemål om kursverksamhet, kontakta Birger.

 

§ 18               Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avlsutat.

 

 

                      Vid pennan (pc:n).

                      Ständige sekreteraren

 

                             Lars Conradsson

 

                      Lars Conradsson